Blodförtunnande läkemedel minskar risken för stroke

Blodförtunnande läkemedel minskar blodets förmåga att levra sig och därmed minskar risken för stroke vid förmaksflimmer

Step 3 of 5Riskfaktorer Next