Översikt antikoagulantia

Interagerar med mat
Dosering
Antidot
Kan förvaras i dosett

*NT-rådet 2019-06-28 - 1) SPC Waran 2019-12-17 - 2) SPC Pradaxa 12/2019 - 3) SPC Eliquis 2019-12-20 - 4) SPC Xarelto 10/2019 - 5) SPC Lixiana 05/2019 - 6) SPC Praxbind 08/2018 - 7) SPC Ondexxya 2019-04-26

Översikt antikoagulantia
Interagerar med mat
WARAN1
(warfarin)
Ja
PRADAXA2
(dabigatran)
Nej
ELIQUIS3
(apixaban)
Nej
XARELTO4
(rivaroxaban)
Nej
LIXIANA5
(edoxaban)
Nej
Dosering
WARAN1
(warfarin)
1 gång/dag
(dosen varierar)
PRADAXA2
(dabigatran)
2 gånger/dag
ELIQUIS3
(apixaban)
2 gånger/dag
XARELTO4
(rivaroxaban)
1 gång/dag
LIXIANA5
(edoxaban)
1 gång/dag
Antidot
Kirurgi/brådskande procedurer
WARAN1
(warfarin)
Nej
PRADAXA2
(dabigatran)
Ja6
ELIQUIS3
(apixaban)
Nej
XARELTO4
(rivaroxaban)
Nej
LIXIANA5
(edoxaban)
Nej
Antidot
Livshotande/okontrollerad blödning
WARAN1
(warfarin)
Nej
PRADAXA2
(dabigatran)
Ja6
ELIQUIS3
(apixaban)
Ja7*
XARELTO4
(rivaroxaban)
Ja7*
LIXIANA5
(edoxaban)
Nej
Kan förvaras i dosett
WARAN1
(warfarin)
Ja
PRADAXA2
(dabigatran)
Nej
(doseringsask finns)
ELIQUIS3
(apixaban)
Ja
XARELTO4
(rivaroxaban)
Ja
LIXIANA5
(edoxaban)
Ja

*NT-rådet 2019-06-28 - 1) SPC Waran 2019-12-17 - 2) SPC Pradaxa 12/2019 - 3) SPC Eliquis 2019-12-20 - 4) SPC Xarelto 10/2019 - 5) SPC Lixiana 05/2019 - 6) SPC Praxbind 08/2018 - 7) SPC Ondexxya 2019-04-26

Step 4 of 5Blodförtunnande
läkemedel
Next