Hur stor är risken att drabbas av en stroke?

Låg risk
Hög risk

En stroke kan få allvarliga konsekvenser. Även en mindre stroke kan påverka din förmåga att. . .

Läsa
Tala
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;28(1):12–31.
Friberg L, Rosenqvist M, Lip GY. Evaluation of risk stratification schemes for ischaemic stroke and bleeding in 182 678 patients with atrial fibrillation: the Swedish Atrial Fibrillation cohort study. Eur Heart J. 2012;33(12):1500–10
Step 3 of 5Riskfaktorer Next