Riskfaktorer

För att bedöma din risk för stroke och behov av behandling
är det flera faktorer att ta hänsyn till.

Totalt: 0
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;28(1):12-31
Step 3 of 5Riskfaktorer Next