Sammanfattning

Du har blivit diagnostiserad med förmaksflimmer, vilket innebär att du har en ökad risk för att drabbas av stroke. Du kan minska din risk genom att påverka din livsstil och genom behandling med blodförtunnande läkemedel. Några viktiga saker att tänka på:

Ta dina läkemedel enligt läkares ordination.
Ha på dig halsbandet som informerar om att du behandlas med blodförtunnande läkemedel.
Blodförtunnande läkemedel kan öka risken för blödningar. Kontakta sjukvården vid onormala blödningar eller slag mot huvudet.
Din livsstil påverkar ditt mående och din strokerisk.
Informera din familj om tidiga tecken för stroke, så att de kan ringa 112 om det behövs.
Regelbunden läkarkontakt är viktigt för fortsatt uppföljning av din behandling.
Tillbaka till första sidan

Sammanfattning

Du har blivit diagnostiserad med förmaksflimmer, vilket innebär att du har en ökad risk för att drabbas av stroke. Du kan minska din risk genom att påverka din livsstil och genom behandling med blodförtunnande läkemedel. Några viktiga saker att tänka på:

Motionera regelbundet
Undvik viktuppgång
Sluta röka
Ha på dig halsbandet som informerar om att du behandlas med antikoagulerande läkemedel.
Minska alkholkonsumptionen
Äta hälsosamt
Avoid stress
Regular circadian rhythm
Tillbaka till första sidan
Step 5 of 5Sammanfattning Next